HOME HELP PREFERENCES
c e f g h i l m p r s t
Ecologia de les Illes
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 6
Societat d'Història Natural de les Balears ; Institut d'Estudis Baleàrics
Data: 1999.
Identificador: ISBN: 8487026869.
Matèries en català: Biologia ; Ecologia.
Matèries en anglès: Biology ; Ecology.
212 p.
-

El Canvi climàtic: passat, present i futur
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 9
Pons Buades, Guillem Xavier, editor ; Guijarro, José Antonio, editor
Data: 2001.
Identificador: ISBN.: 848781834X.
Matèries en català: Climatologia ; Canvis climàtics.
Matèries en anglès: Climatology ; Climatic Changes.
212 p.
-

El Carst i les coves de Mallorca. Karst and caves in Mallorca
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 3
Ginés, Ángel, editor ; Ginés, Joaquín, editor
Data: 1995.
Identificador: ISSN: 0211-2515.
Matèries en català: Història Natural ; Espeleologia ; Karst a Mallorca.
Matèries en anglès: Natural History ; Caving ; Karst in Mallorca.
212 p.
-

El Carst. Patrimoni natural de les illes Balears
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 17
Gràcia, Francesc, editor ; Ginés, Joaquín, editor ; Pons Buades, Guillem Xavier, editor ; Ginard, Antelm, editor ; Vicens, Damià, editor
Data: 2011.
Identificador: ISSN 0211-2515.
Matèries en català: Història Natural ; Karst a Mallorca ; Coves.
Matèries en anglès: Natural History ; Karst in Mallorca ; Caving.
369 p.
-