CD2 HELP PREFERENCES
close this section of the library Àgora Nord-Sud
View the document View the PDF document Repsol-YPF: un discurso socialmente irresponsable : estudio de caso : desenmascarando la responsabilidad social corporativa de la multinacional española
Autoria: Gavaldà, Marc ; Carrión, Jesús
Agència editora: Observatori del Deute en la Globalització
Any de publicació: 2007
Tipus de recurs: Monografia