PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES
Visualitza el document en PDF D'agricultura : protegiguem als aucells.
4 p.
-
Visualitza el document en PDF Dante i Sant Francesc : de Pietro Bernardini.
4 p.
-
Visualitza el document en PDF Dante i Sant Francesc II.
4 p.
-
Visualitza el document en PDF D'arqueologia balear.
4 p.
-
Visualitza el document en PDF D'arqueologia balear : continuació.
4 p.
-
Visualitza el document en PDF D'arqueologia balear : la colònia cartaginesa d'Eivissa .
4 p.
-
Visualitza el document en PDF D'Artá i sa comarca : centenari de la peste.
8 p.
-
Visualitza el document en PDF Datos para la historia de Artá : reconstrucció de la fortalesa de Sant Salvador : Almudayna d'Artá : segle XVI.
4 p.
-
Visualitza el document en PDF Datos para la historia de Artá : reconstrucció de la fortalesa de Sant Salvador : Almudayna d'Artá : segle XVI.
4 p.
-
Visualitza el document en PDF Datos para la historia de Artá : reconstrucció de la fortalesa de Sant Salvador : Almudayna d'Artá : segle XVI.
4 p.
-
Visualitza el document en PDF De avicultura.
4 p.
-
Visualitza el document en PDF De consums.
4 p.
-
Visualitza el document en PDF Defectes físics i defectes morals.
4 p.
-
Visualitza el document en PDF De la cosa pública.
4 p.
-
Visualitza el document en PDF De la cosa pública.
4 p.
-
Visualitza el document en PDF De la formació religiosa de l'infant.
4 p.
-
Visualitza el document en PDF De l'autonomia.
4 p.
-
Visualitza el document en PDF Del día : la pau no ve.
4 p.
-
Visualitza el document en PDF De l'enquesta : consulta feta a D. Bartomeu Esteve.
4 p.
-
Visualitza el document en PDF De l'enquesta : consulta feta al 1er tinent-batle D. Andreu Femenies Casellas.
4 p.
-
Visualitza el document en PDF De l'enquesta : D. Pedro Morrell y de Oleza.
6 p.
-
Visualitza el document en PDF De l'enquesta : opinió de D. Guillem Tous.
4 p.
-
Visualitza el document en PDF De l'enquesta : opinió de D Llorens Garcias.
4 p.
-
Visualitza el document en PDF De l'enquesta : opinió de D. Pere Moragues Billón.
4 p.
-
Visualitza el document en PDF De l'enquesta : opinió de D. Rafel Blanes Tolosa.
4 p.
-
Visualitza el document en PDF De l'enquesta : opinió de D. Rafel Blanes Tolosa.
4 p.
-
Visualitza el document en PDF De l'enquesta : opinió de D. Rafel Blanes Tolosa.
4 p.
-
Visualitza el document en PDF De l'enquesta : opinió de D. Rafel Blanes Tolosa : continuació.
4 p.
-
Visualitza el document en PDF De l'enquesta : un altre dita : proemi.
4 p.
-
Visualitza el document en PDF De les coves, encara. .
6 p.
-
Visualitza el document en PDF D'el Ferrocarril.
4 p.
-
Visualitza el document en PDF Del passat i del present : divisió entre Artá i Capdepera : continuació.
8 p.
-
Visualitza el document en PDF Del passat i del present : históriques : divisió entre Artá i Capdepera.
8 p.
-
Visualitza el document en PDF Del passat i del present : la darrera víctima de l'epidemia de 1820.
8 p.
-
Visualitza el document en PDF Del passat i del present : la peste s'escampa.
8 p.
-
Visualitza el document en PDF Del passat i del present : peste llevantina.
8 p.
-
Visualitza el document en PDF Del passat i del present : peste llevantina : continuació.
8 p.
-
Visualitza el document en PDF Del passat i del present : peste llevantina : continuació.
8 p.
-
Visualitza el document en PDF Del passat i del present : peste llevantina : continuació.
8 p.
-
Visualitza el document en PDF Del passat i del present : peste llevantina : de com vengué a Artá.
8 p.
-
Visualitza el document en PDF Del passat i del present : peste llevantina : de com vengué a Artá : acaba.
8 p.
-
Visualitza el document en PDF Del passat i del present : peste llevantina : fi de la pesta. Morts.
8 p.
-
Visualitza el document en PDF Del passat i del present : peste llevantina : morts : continuació.
8 p.
-
Visualitza el document en PDF Del passat i del present : peste llevantina : segueix.
8 p.
-
Visualitza el document en PDF Del passat i del present : Son Servera en plena epidemia.
8 p.
-
Visualitza el document en PDF Del regionalisme al nacionalisme.
8 p.
-
Visualitza el document en PDF De Madrid estant.
4 p.
-
Visualitza el document en PDF De re política.
8 p.
-
Visualitza el document en PDF De re política .
4 p.
-
Visualitza el document en PDF De San Cristóbal.
4 p.
-
Visualitza el document en PDF Desorientació.
8 p.
-
Visualitza el document en PDF Després de deu anys.
4 p.
-
Visualitza el document en PDF Després de la peregrinació franciscana : actes posteriors.
4 p.
-
Visualitza el document en PDF Després del desastre de Cuba.
4 p.
-
Visualitza el document en PDF De temps enrera.
4 p.
-
Visualitza el document en PDF De terres africanes… ¿I la tornada?.
4 p.
-
Visualitza el document en PDF De terres africanes… ¿I la tornada?.
4 p.
-
Visualitza el document en PDF De terres africanes : lo que són els moros .
4 p.
-
Visualitza el document en PDF De terres d'Àfrica.
4 p.
-
Visualitza el document en PDF De Urbanisació.
4 p.
-
Visualitza el document en PDF Devant el conflicte actual.
4 p.
-
Visualitza el document en PDF D. Francesc Ferrer llull : artanencs a fora .
6 p.
-
Visualitza el document en PDF Diada de la llengua mallorquina a Sóller.
8 p.
-
Visualitza el document en PDF Diada de la nostra llengua.
8 p.
-
Visualitza el document en PDF Diada de la prensa católica.
8 p.
-
Visualitza el document en PDF Dies Sants : avui soparás amb mi al Paradís.
4 p.
-
Visualitza el document en PDF D'Industria.
4 p.
-
Visualitza el document en PDF D. Juan Payeras Perxana : artanencs a fora .
4 p.
-
Visualitza el document en PDF Don Juan Palou i Coll .
4 p.
-
Visualitza el document en PDF Dos nous confrares.
4 p.
-
Visualitza el document en PDF Dues paraules a l'amo de sa clasta.
4 p.
-
Visualitza el document en PDF Dues Vetlades literarias : la de la Caixa Rural.
4 p.
-
Visualitza el document en PDF Dues Vetlades literarias : la de "Minerva".
4 p.
-
Visualitza el document en PDF D'un homenatge a M.N. Costa i Llobera.
8 p.
-
Visualitza el document en PDF Díes memorables.
8 p.
-