PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES
tanca aquesta secció de la biblioteca 1920
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Al marge de la prensa - Ferrer Ginard, Andreu. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Balearisme - Redacció, La. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF D'Artá i sa comarca : centenari de la peste - Redacció, La. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Del passat i del present : divisió entre Artá i Capdepera : continuació - Lliteras i Lliteras, Llorenç. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Del passat i del present : históriques : divisió entre Artá i Capdepera - Lliteras i Lliteras, Llorenç. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Del passat i del present : la darrera víctima de l'epidemia de 1820 - Redacció, La. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Del passat i del present : la peste s'escampa - Redacció, La. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Del passat i del present : peste llevantina - Redacció, La. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Del passat i del present : peste llevantina : continuació - Redacció, La. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Del passat i del present : peste llevantina : continuació - Redacció, La. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Del passat i del present : peste llevantina : continuació - Ferrer Ginard, Andreu. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Del passat i del present : peste llevantina : de com vengué a Artá - Ferrer Ginard, Andreu. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Del passat i del present : peste llevantina : de com vengué a Artá : acaba - Ferrer Ginard, Andreu. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Del passat i del present : peste llevantina : fi de la pesta. Morts - Redacció, La. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Del passat i del present : peste llevantina : morts : continuació - Redacció, La. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Del passat i del present : peste llevantina : segueix - Redacció, La. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Del passat i del present : Son Servera en plena epidemia - Redacció, La. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF El blat en el sigle XIV - Amic de l'Historia, L'. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF El dret foral - Redacció, La. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF El retorn - Bon Seny. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF El sindicalisme - Floriana. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Escoles, mestres i nins : diari íntim - Mestre, Un. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF La fesomía de Mallorca - Redacció, La. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF La post-guerra - Redacció, La. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF La pàtria - Redacció, La. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF L'esperit de Mallorca - Sartos i Vall..., B.. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Lo que mos proposam - Ferrer Ginard, Andreu. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Mallorca y la Nacionalitat Catalana 1 - Ferrá, Miquel R.. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Mallorca y la Nacionalitat Catalana : acabament - Ferrá, Miquel R.. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Mallorca y la Nacionalitat Catalana : continuació - Ferrá, Miquel R.. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Mallorca y la Nacionalitat Catalana : continuació - Ferrá, Miquel R.. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Mallorquinisme - Riber, Llorenç. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Mallorquinisme - Riber, Llorenç. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Mallorquinisme : continuació - Riber, Llorenç. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Mallorquinisme : final - Riber, Llorenç. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF ¿Mallorquíns o Cataláns? - Redacció, La. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Mestres, escoles i nins : les mutualidats escolars - Mestre, Un. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Mestres, escoles i nins : ortografia mallorquina - Ferrer Ginard, Andreu. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Mestres, escoles i nins : ortografia mallorquina - Ferrer Ginard, Andreu. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Mestres, escoles i nins : ortografia mallorquina - Redacció, La. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Mestres, escoles i nins : ortografia mallorquina - Redacció, La. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Mestres escoles i nins : ortografia mallorquina - Ferrer Ginard, Andreu. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Mestres, escoles i nins : ortografia mallorquina : A. E. - Redacció, La. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Mestres, escoles i nins : ortografia mallorquina : B i P - Ferrer Ginard, Andreu. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Mestres, escoles i nins : ortografia mallorquina : C - Ferrer Ginard, Andreu. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Mestres, escoles i nins : ortografia mallorquina : C i CH - Redacció, La. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Mestres, escoles i nins : ortografia mallorquina : T i D - Redacció, La. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Mestres, escoles i nins : una obra notable - Ferrer Ginard, Andreu. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Notes per una Monografía Histórica de la Pesta llevantina : la peste a Europa - Ferrer Ginard, Andreu. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Notes per una Monografía Histórica de la Pesta llevantina : la Peste a Mallorca : segueix - Ferrer Ginard, Andreu. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Noticies i comentaris : al voltant de la conferencia de Spa. : un poble que reacciona - Redacció, La. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Noticies i comentaris : el dret foral - Redacció, La. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Noticies i comentaris : el dret foral - Redacció, La. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Noticies i comentaris : el ferrocarril - Redacció, La. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Noticies i comentaris : la Russia bolxevista - Garcias i Font, Llorenç. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Noticies i comentaris : mallorquinistes bords - Claret, Doctor. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Noticies i comentaris : per l'obra del diccionari - Redacció, La. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Patriotisme : final - Ferrer Ginard, Andreu. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Política i polítics - Ferrer Ginard, Andreu. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Política i polítics : eleccions - Redacció, La. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF ¿Quant vendrá la pau? - Garcias i Font, Llorenç. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Socials i agricoles : ói - Garcias i Font, Llorenç. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Socials i agrícoles : de política - Redacció, La. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Socials i agrícoles : la inconsecuencia del socialisme - Floriana. 1920
8 p.
-
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Socials i agrícoles : la inconseqüència del socialisme II - Floriana. 1920
8 p.
-