PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES
1997Visualitza el document en PDF Tanatocenosi dels mol·luscs marins de la cova de na Mitjana : Capdepera, Mallorca - Pons Buades, Guillem Xavier ; Pons Moyà, Joan
Endins 1997, Vol. 21, pp. 75-78 | 4 p. -
e-ISSN: 2386-7299
Visualitza el document en PDF Primera troballa de fauna vertebrada plistocènica a Cabrera - Alcover, Josep Antoni ; Font, Antoni ; Trias, Miquel
Endins 1997, Vol. 21, pp. 79-82 | 4 p. -
e-ISSN: 2386-7299
Visualitza el document en PDF Nuevas cavidades de la zona de Mortitx : puig d'en Massot : Escorca - Pollença : Mallorca - Merino, Antoni
Endins 1997, Vol. 21, pp. 51-62 | 12 p. -
e-ISSN: 2386-7299
Visualitza el document en PDF Les coves naturals de Portocolom i la seva ocupació humana al llarg del temps - Salvà Simonet, Bartomeu
Endins 1997, Vol. 21, pp. 93-101 | 9 p. -
e-ISSN: 2386-7299
Visualitza el document en PDF Les coves de la zona de ses Partions : Portocolom : Felanitx, Mallorca ; Francesc Gracia ... [et al.]
Endins 1997, Vol. 21, pp. 5-36 | 33 p. -
e-ISSN: 2386-7299
Visualitza el document en PDF Les cavitats de la serra de na Burguesa : zona 2 : puig d'en Bou : Calvià, Mallorca - Gràcia, Francesc ; Crespí, Damià ; Barceló, Miquel Àngel ; Pla, Vicenç ; Casas, Josep Antoni ; Vicens, Damià
Endins 1997, Vol. 21, pp. 37-49 | 13 p. -
e-ISSN: 2386-7299
Visualitza el document en PDF Inventari espeleològic de les Illes Balears : any 1997 - Encinas S., J.A.
Endins 1997, Vol. 21, pp. 103-128 | 27 p. -
e-ISSN: 2386-7299
Visualitza el document en PDF El jaciment fossilífer de la cova Estreta : Pollença - Encinas S., J.A. ; Alcover, Josep Antoni
Endins 1997, Vol. 21, pp. 83-92 | 10 p. -
e-ISSN: 2386-7299
1995Visualitza el document en PDF Litologia i tectònica del carst de Mallorca : lithology and tectonics of the majorcan karst - Fornós Astó, Joan Josep ; Gelabert Ferrer, Bernadí
Endins 1995, Vol. 20, pp. 27-43 | 17 p. -
e-ISSN: 2386-7299
Visualitza el document en PDF Les formes exocàrstiques de l'illa de Mallorca : the exokarstic landforms of Mallorca island - Ginés Gràcia, Àngel ; Ginés Gracia, Joaquim
Endins 1995, Vol. 20, pp. 59-70 | 12 p. -
e-ISSN: 2386-7299
Visualitza el document en PDF Les coves turístiques de Mallorca : the touristic show caves of Mallorca - Ginés Gracia, Joaquim
Endins 1995, Vol. 20, pp. 191-203 | 13 p. -
e-ISSN: 2386-7299
Visualitza el document en PDF L'endocarst de Mallorca : els mecanismes espeleogenètics = Mallorca's endokarst : the speleogenetic mechanisms - Ginés Gracia, Joaquim
Endins 1995, Vol. 20, pp. 71-86 | 16 p. -
e-ISSN: 2386-7299
Visualitza el document en PDF Interès paleontològic dels jaciments càrstics de les Gimnèsies i les Pitiüses : paleontological interest of karstic deposits from the Gymnesic and Pityusic islands - Sondaar, P. Y. ; McMinn, Miguel ; Seguí, Bartomeu ; Alcover, Josep Antoni
Endins 1995, Vol. 20, pp. 155-170 | 16 p. -
e-ISSN: 2386-7299
Visualitza el document en PDF Hidrologia càrstica de Mallorca : karst hydrology of Mallorca - Barón Períz, Alfredo ; González, C. ; Rodríguez Perea, Antoni
Endins 1995, Vol. 20, pp. 45-57 | 13 p. -
e-ISSN: 2386-7299
Visualitza el document en PDF Flora de les entrades de les cavitats de Mallorca : flora at the cavity entrances in Mallorca - Fiol, Lluís
Endins 1995, Vol. 20, pp. 145-153 | 9 p. -
e-ISSN: 2386-7299
Visualitza el document en PDF Fauna cavernícola de Mallorca : cavernicolous fauna of Mallorca - Pons Buades, Guillem Xavier ; Jaume, Damià ; Damians, Jaume
Endins 1995, Vol. 20, pp. 125-143 | 19 p. -
e-ISSN: 2386-7299
Visualitza el document en PDF Els espeleotemes de les coves de Mallorca : the speleothems of majorcan caves - Ginés Gràcia, Àngel
Endins 1995, Vol. 20, pp. 87-97 | 11 p. -
e-ISSN: 2386-7299
Visualitza el document en PDF El paleocarst a Mallorca : paleokarst in Mallorca - Fornós Astó, Joan Josep ; Ginés Gràcia, Àngel ; Ginés Gracia, Joaquim ; Rodríguez Perea, Antoni
Endins 1995, Vol. 20, pp. 113-124 | 12 p. -
e-ISSN: 2386-7299
Visualitza el document en PDF El carst i les coves de Mallorca : preàmbul = karst and caves in Mallorca : preface - Ginés Gràcia, Àngel ; Ginés Gracia, Joaquim
Endins 1995, Vol. 20, pp. 5-6 | 2 p. -
e-ISSN: 2386-7299
Visualitza el document en PDF Distribució geogràfica del carst a Mallorca : the geographical distribution of karst in Mallorca - Servera Nicolau, Jaume
Endins 1995, Vol. 20, pp. 7-16 | 10 p. -
e-ISSN: 2386-7299
Visualitza el document en PDF Conservació del carst i les coves a Mallorca : conservation of the karst and caves of Mallorca - Ginés Gràcia, Àngel ; Mayol Serra, Joan
Endins 1995, Vol. 20, pp. 205-216 | 13 p. -
e-ISSN: 2386-7299
Visualitza el document en PDF Aspectes espeleocronològics del carst de Mallorca : speleochronological aspects of karst in Mallorca - Ginés Gracia, Joaquim ; Ginés Gràcia, Àngel
Endins 1995, Vol. 20, pp. 99-112 | 14 p. -
e-ISSN: 2386-7299
Visualitza el document en PDF Aspectes bioclimàtics del carst de Mallorca : bioclimatic aspects of karst in Mallorca - Guijarro Pastor, José Antonio
Endins 1995, Vol. 20, pp. 17-26 | 10 p. -
e-ISSN: 2386-7299
Visualitza el document en PDF Arqueologia de les cavernes de Mallorca : archaeology of the caverns of Mallorca - Trias Gusó, Miquel
Endins 1995, Vol. 20, pp. 171-190 | 20 p. -
e-ISSN: 2386-7299